30 May 2011

கோள்களும் அவற்றின் தன்மைகளும் - கேது


கேது.


சோதிடவியலில் ஒன்பதாவது கோளான கேதுவிற்க்கு தமிழில் பல்வேறு பெயர்க்ள் வழங்கப் படுகிறது.

கதிர்ப்பகை, சிகி, செம்பாம்பு, மதிப்பகை ஆகியனவாகும்.

உரிய பால் : அலிக் கிரகம்.

உரிய நிறம் : சிவப்பு.

உரிய இனம் : சங்கிரம இனம்.

உரிய வடிவம் : உயரம்.

உரிய அவயம் : கை, தோள்.

உரிய உலோகம் : துருக்கல்.

உரிய மொழி : அன்னிய மொழிகள்.

உரிய ரத்தினம் : வைடூரியம்.

உரிய ஆடை :
புள்ளிகளுடன் சிவப்பு (பல நிறங்கள்).

உரிய மலர் : செவ்வல்லி.

உரிய தூபம் : செம்மரம்.

உரிய வாகனம் : சிம்மம்.

உரிய சமித்து :
தர்ப்பை.

உரிய சுவை : உறைப்பு.

உரிய தான்யம் : கோதுமை.

உரிய பஞ்ச பூதம் :
ஆகாயம்.

உரிய நாடி : பித்த நாடி.

உரிய திக்கு :
வட மேற்கு.

உரிய அதி தேவதை : விநாயகர், சண்டிகேச்வரர்.

உரிய தன்மை (சர - சத்திர - உபயம் ) : சரக் கோள்.

உரிய குணம் : தாமசம்.

உரிய ஆசன வடிவம் : மூச்சில்.

உரிய தேசம் : அந்தர்வேதி.

நட்புப் பெற்ற கோள்கள் :
சனி, சசுக்கிரன்.

பகைப் பெற்ற கோள்கள் : சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய்.

சமனான நிலை கொண்ட கோள்கள் : புதன்,குரு.

ஒரு ராசியில் சஞ்சரிக்கும் கால அளவு :
ஒவ்வொரு ராசியிலும் ஒன்றரை வருடம்.

உரிய தெசா புத்திக் காலம் : ஏழு ஆண்டுகள்.

கேதுவின் மறைவு ஸ்தானம் : லக்கினத்துக்கு 8, 12ல் இருந்தால் மறைவு.

நட்பு வீடு : மிதுனம், கன்னி, துலாம், தனுசு, மகரம், மீனம்.

பகை வீடு : கடகம், சிம்மம்.

ஆட்சி பெற்ற இடம் : மீனம்.

நீசம் பெற்ற இடம் : சிம்மம்.

உச்சம் பெற்ற இடம் :
கும்பம்.

மூலதிரி கோணம் : சிம்மம்.

உரிய உப கிரகம் : தூமகேது.

உரிய காரகத்துவம் :
மதாமஹன்.

மதாமஹன் அதாவது மாதுர் பாட்டன் வம்சம், கபடத்தொழில், கீழ்குலத்தொழில், விபச்சாரம், பாபத்தொழில், பரதேச ஜீவனம், அக்னிகண்டம் இவைகளுக்கு எல்லாம் கேது தான் காரகன்.

தியான சுலோகம் (தமிழ்)..

"கேதுத் தேவே கீர்த்தித் திருவே
பாதம் போற்றி பாபம் தீர்ப்பாய்
வாதம் வம்பு வழக்குகளின்றி
கேதுத் தேவே கேண்மையாய் ரக்ஷி"

தியான சுலோகம் (சமஸ்கிருதம்)..

"பலாஷ புஷ்ப ஸங்காஷம்
தாரகா க்ரஹ மஸ்தகம்|
ரௌத்ரம் ரௌத்ராத்மகம் கோரம்
தம் கேதும் ப்ரணமாம்யஹம்||"

கேது காயத்ரி..

"அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே சூல ஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ கேது: ப்ரசோதயாத்||"

03 March 2011

கோள்களும் அவற்றின் தன்மைகளும் - இராகு


இராகு.
சோதிடவியலில் எட்டாவது கோளான இராகுவிற்க்கு தமிழில் பல்வேறு பெயர்க்ள் வழங்கப் படுகிறது.

கரும்பாம்பு , தமம், மதாப்பகை, மதாயுணி ஆகியனவாகும்.

உரிய பால் :
பெண் கிரகம்.

உரிய நிறம் :
கருமை.

உரிய இனம் : சங்கிரம இனம்.

உரிய வடிவம் : உயரம்.

உரிய அவயம் :
தொடை,பாதம், கணுக்கால்.

உரிய உலோகம் : கருங்கல்.

உரிய மொழி :
அன்னிய மொழிகள்.

உரிய ரத்தினம் : கோமேதகம்.

உரிய ஆடை :
கறுப்புடன் சித்திரங்கள் சேர்ந்தது.

உரிய மலர் :
மந்தாரை.

உரிய தூபம் :
கடுகு.

உரிய வாகனம் : ஆடு.

உரிய சமித்து : அறுகு.

உரிய சுவை : கைப்பு.

உரிய தான்யம் :
உளுந்து.

உரிய பஞ்ச பூதம் :
ஆகாயம்.

உரிய நாடி : பித்த நாடி.

உரிய திக்கு : தென் மேற்கு.

உரிய அதி தேவதை : காளி,துர்க்கை, கருமாரியம்மன்.

உரிய தன்மை (சர - சத்திர - உபயம் ) : சரக் கோள்.

உரிய குணம் :
தாமசம்.

உரிய ஆசன வடிவம் : கொடி.

உரிய தேசம் : பர்பர.

நட்புப் பெற்ற கோள்கள் : சனி, சசுக்கிரன்.

பகைப் பெற்ற கோள்கள் : சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய்.

சமனான நிலை கொண்ட கோள்கள் : புதன்,குரு.

ஒரு ராசியில் சஞ்சரிக்கும் கால அளவு : ஒவ்வொரு ராசியிலும் ஒன்றரை வருடம்.

உரிய தெசா புத்திக் காலம் : பதினெட்டு ஆண்டுகள்.

இராகுவின் மறைவு ஸ்தானம் : லக்கினத்துக்கு 8, 12ல் இருந்தால் மறைவு.

நட்பு வீடு : மிதுனம், கன்னி, துலாம், தனுசு, மகரம், மீனம்.

பகை வீடு : கடகம், சிம்மம்.

ஆட்சி பெற்ற இடம் : கன்னி.

நீசம் பெற்ற இடம் : ரிசபம்.

உச்சம் பெற்ற இடம் : விருச்சிகம்.

மூலதிரி கோணம் : கும்பம்.

உரிய உப கிரகம் :
வியதீபாதன்.

உரிய காரகத்துவம் :
பிதாமஹன்.

பிதாமஹன் அதாவது பிதுர் பாட்டன் வம்சம், களவு, சேவகத்தொழில், பரதேசவாசம், சாதிக்கு விரோதமான தொழில், விகட வினோத வித்தைகள், குஷ்டம், நாள்பட்ட ரோகம், விஷ்பயம், அங்கவீனம், வெகு பேச்சு, ஜல கண்டம், வெட்டுக்காயம், சிரைப்படல் இவைகளுக்கு எல்லாம் இராகு தான் காரகன்.

தியான சுலோகம் (தமிழ்)..

"அரவெனும் ராகு அய்யனே போற்றி
கரவா தருள்வாய் கஷ்டங்கள் நீக்கி
ஆகவருள் புரி அனைத்திலும் வெற்றி
ராகுக்கனியே ரம்மியா போற்றி போற்றி"

தியான சுலோகம் (சமஸ்கிருதம்)..

"அர்த்தகாயம் மஹாவீர்யம்
சாந்த்ராதித்ய விமர்தநம்|
ஸிம்ஹிகா கர்ப்ப ஸம்பூதம்
தம் ராஹும் ப்ரணமாம்யஹம்||"

இராகு காயத்ரி..

"ஓம் நகத்வஜாய வித்மஹே பத்ம ஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ ராஹு: ப்ரசோதயாத்||"

10 February 2011

கோள்களும் அவற்றின் தன்மைகளும் - சனி

சனி.சோதிடவியலில் ஏழாவது கோளான சனிக்கு தமிழில் பல்வேறு பெயர்க்ள் வழங்கப் படுகிறது.

அந்தன், கதிர்மகன், கரியவன், காரி, கீழ்மகன், சுந்தில், சவுரி, சாவகன், தமணியன், நீலன், நோய்முகன், பங்கு, மந்தன், முடவன், முதுமகன், மேற்கோள் ஆகியனவாகும்.

உரிய பால் : அலிக் கிரகம்.

உரிய நிறம் : கருமை.

உரிய இனம் : சூத்திர இனம்.

உரிய வடிவம் : குள்ள உயரம்.

உரிய அவயம் : தொடை,பாதம், கணுக்கால்.

உரிய உலோகம் : இரும்பு.

உரிய மொழி : அன்னிய மொழிகள்.

உரிய ரத்தினம் : நீலம்.

உரிய ஆடை : கறுப்பு.

உரிய மலர் : கருங்குவளை.

உரிய தூபம் : கருங்காலி.

உரிய வாகனம் : காகம், எருமை.

உரிய சமித்து : வன்னி.

உரிய சுவை :
கைப்பு.

உரிய தான்யம் : எள்.

உரிய பஞ்ச பூதம் : ஆகாயம்.

உரிய நாடி : வாத நாடி.

உரிய திக்கு :
மேற்கு.

உரிய அதி தேவதை :
யமன், சாஸ்தா.

உரிய தன்மை (சர - சத்திர - உபயம் ) : உபயக் கோள்.

உரிய குணம் : தாமசம்.

உரிய ஆசன வடிவம் : வில்.

உரிய தேசம் : செளராஷ்டிரம்.

நட்புப் பெற்ற கோள்கள் : புதன், சசுக்கிரன், இராகு, கேது.

பகைப் பெற்ற கோள்கள் : சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய்.

சமனான நிலை கொண்ட கோள்கள் :
குரு.

ஒரு ராசியில் சஞ்சரிக்கும் கால அளவு :
ஒவ்வொரு ராசியிலும் இரெண்டரை வருடம்.

உரிய தெசா புத்திக் காலம் : பத்தொன்பது ஆண்டுகள்.

சனியி மறைவு ஸ்தானம் :
லக்கினத்துக்கு 8, 12ல் இருந்தால் மறைவு.

நட்பு வீடு : ரிஷபம், மிதுனம்.

பகை வீடு : கடகம், சிம்மம், விருச்சிகம்.

ஆட்சி பெற்ற இடம் : மகரம்,கும்பம்.

நீசம் பெற்ற இடம் : மேடம்.

உச்சம் பெற்ற இடம் : துலாம்.

மூலதிரி கோணம் :
கும்பம்.

உரிய உப கிரகம் :
குளிகன்.

உரிய காரகத்துவம் :
ஆயுள் காரகன்.

தீர்க்க ஆயுள், ஜீவன, இரும்பு, சேவகர் விருத்தி, களவு, ஆத்ம இம்சை, சிறைப்படல், ராஜதண்டனை, வீண்வார்த்தை, சித்தப்பிரம்மை, வாயடித்தல், மயக்க போஜனம், அவயக் குறைவு, மரவேலை, ஆளடிமை இவைகளுக்கு எல்லாம் சனி தான் காரகன்.

தியான சுலோகம் (தமிழ்)..


"சங்கடந் தீர்க்கும் சனி பகவானே
மங்களம் பொங்க மனம் வைத்தருள்வாய்
சச்சரவின்றிச் சாகா நெறியில்
இச்செகம் வாழ இன்னருள் தருவாய் போற்றி"

தியான சுலோகம் (சமஸ்கிருதம்)..

"நீலாஞ்ஜன ஸமாபாஸம்
ரவிபுத்ரம் யமாக்ரஜம்|
ச்சாயா மார்த்தாண்ட ஸம்பூதம்
தம் நமாமி ஸநைச்சரம்||"

சனி காயத்ரி..

"ஓம் காகத்வஜாய வித்மஹே கட்க ஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ மந்த: ப்ரசோதயாத்||"


21 January 2011

கோள்களும் அவற்றின் தன்மைகளும் - சுக்கிரன்.


சுக்கிரன்.

சோதிடவியலில் ஆறாவது கோளான சுக்கிரனுக்கு தமிழில் பல்வேறு பெயர்க்ள் வழங்கப் படுகிறது.

அசுரர்மந்திரி, அநாவிலன், ஆசான், உசனன், ஒள்ளியோன், கவி, காப்பியன், சல்லியன், சிதன், சீதகன், சுங்கன், தயித்திய மந்திரி,நற்கோள், பளிங்கு, பார்கவன்,பிரசுரன், பிருகு, புகர், புயல், மழைக்கோள், வெள்ளி ஆகியனவாகும்.

உரிய பால் : பெண் கிரகம்.

உரிய நிறம் : வெண்மை.

உரிய இனம் : பிராமண இனம்.

உரிய வடிவம் : சம உயரம்.

உரிய அவயம் : மர்மஸ்தானம்.

உரிய உலோகம் : வெள்ளி.

உரிய மொழி : ஹிந்தி, சமஸ்கிருதம், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம்.

உரிய ரத்தினம் :
வைரம்.

உரிய ஆடை : பட்டிப் போன்றவெண்மை.

உரிய மலர் : வெண்தாமரை.

உரிய தூபம் : லவங்கம்.

உரிய வாகனம் : குதிரை, மாடு.

உரிய சமித்து : அத்தி.

உரிய சுவை : புளிப்பு.

உரிய தான்யம் : மொச்சை.

உரிய பஞ்ச பூதம் : அப்பு.

உரிய நாடி : சிலேத்தும நாடி.

உரிய திக்கு : தென்கிழக்கு.

உரிய அதி தேவதை : இலக்குமி, வருணன்.

உரிய தன்மை (சர - சத்திர - உபயம் ) : ஸ்திரக் கோள்.

உரிய குணம் : ரஜசம்.

உரிய ஆசன வடிவம் : ஐங்கோணம்.

உரிய தேசம் : காம்போஜம்

நட்புப் பெற்ற கோள்கள் : புதன், சனி, இராகு, கேது.

பகைப் பெற்ற கோள்கள் :
சூரியன், சந்திரன்.

சமனான நிலை கொண்ட கோள்கள் :
செவ்வாய்,குரு.

ஒரு ராசியில் சஞ்சரிக்கும் கால அளவு : ஒவ்வொரு ராசியிலும் ஒரு மாதம்.

உரிய தெசா புத்திக் காலம் : இருபது ஆண்டுகள்.

சுக்கிரனின் மறைவு ஸ்தானம் : லக்கினத்துக்கு 3,8ல் இருந்தால் மறைவு.

நட்பு வீடு : மேடம், விருச்சிகம், மிதுனம், மகரம், கும்பம்.

பகை வீடு : கடகம், சிம்மம், தனுசு.

ஆட்சி பெற்ற இடம் : ரிஷபம், துலாம்.

நீசம் பெற்ற இடம் : கன்னி.

உச்சம் பெற்ற இடம் : மீனம்.

மூலதிரி கோணம் : துலாம்.

உரிய உப கிரகம் : இந்திரதனுசு.

உரிய காரகத்துவம் :
களத்திர காரகன்.

களத்திரம், கிருகம், சங்கீதம், பரத நாட்டியம் போன்றவற்றில் பிரியம் ஏற்படுதல், ஆசை, ஸ்ரீ தேவதை உபசனை, அழகு, இளமை, இலக்குமி கடாட்சம், ஆகாய சமுத்திர யாத்திரைகள், இவைகளுக்கு எல்லாம் சுக்கிரன் தான் காரகன்.

தியான சுலோகம் (தமிழ்)..

"சுக்கிரமூர்த்தி சுபமிக யீவாய்
வக்கிரமின்றி வரமிகத் தருள்வாய்
வெள்ளிச் சுக்கிர வித்தக வேந்தே
அள்ளிக் கொடுப்பாய் அடியார்க்கருளே போற்றி"

தியான சுலோகம் (சமஸ்கிருதம்)..

"ஹிமகுந்த ம்ருணாலாபம்
தத்யாநாம் பரமம் குரும்|
ஸர்வஷாஸ்த்ர ப்ரவக்தாரம்
பார்கவம் ப்ரணமாம்யகம்||"

சுக்கிரன் காயத்ரி..

"ஓம் அச்வ த்வஜாய வித்மஹே தநு: ஷஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்||"


29 December 2010

கோள்களும் அவற்றின் தன்மைகளும் - வியாழன்.

வியாழன்.

சோதிடவியலில் ஐந்தாவது கோளான வியாழனுக்கு தமிழில் பல்வேறு பெயர்க்ள் வழங்கப் படுகிறது.


அந்தணன், அமைச்சன்,அரசன்,ஆசான்,ஆண்டனப்பான் ,குரு, சிகண்டிசன்,
சீவன், சுருகுறா,தாரபதி,தெய்வமந்திரி,நற்கோள் , பிரகற்பதி, வீதகன், பொன்,
மறையோன், வேதன், வேந்தன் ஆகியனவாகும்.

உரிய பால் : ஆண் கிரகம்.

உரிய நிறம் : மஞ்சள் நிறம் (பொன்னிறம்).

உரிய இனம் : பிராமண இனம்.

உரிய வடிவம் : உயரம்.

உரிய அவயம் : இருதயம்.

உரிய உலோகம் : பொன்.

உரிய மொழி : தெலுங்கு, கன்னடம்,மலையாளம்.

உரிய ரத்தினம் : புஷ்பராகம்.

உரிய ஆடை : பொன்னிற ஆடை.

உரிய மலர் : முல்லை.

உரிய தூபம் : ஆம்பல்.

உரிய வாகனம் : யானை.

உரிய சமித்து : அரசு.

உரிய சுவை : தித்திப்பு.

உரிய தான்யம் : கொத்துக்கடலை.

உரிய பஞ்ச பூதம் : தேயு.

உரிய நாடி : வாத நாடி.

உரிய திக்கு : வடகிழக்கு( ஈசான்யம் ).

உரிய அதி தேவதை : பிரம்மா, தட்சிணாமூர்த்தி.

உரிய தன்மை (சர - சத்திர - உபயம் ) :
உபயக் கோள்.

உரிய குணம் : சாந்தம்.

உரிய ஆசன வடிவம் :
செவ்வகம்.

உரிய தேசம் : சிந்து.

நட்புப் பெற்ற கோள்கள் :
சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய்.

பகைப் பெற்ற கோள்கள் :
புதன், சுக்கிரன்.

சமனான நிலை கொண்ட கோள்கள் :
சனி, ராகு, கேது.

ஒரு ராசியில் சஞ்சரிக்கும் கால அளவு : ஒவ்வொரு ராசியிலும் ஒருவருடம்.

உரிய தெசா புத்திக் காலம் : பதினாறு ஆண்டுகள்.

வியாழனின் மறைவு ஸ்தானம் : லக்கினத்துக்கு 3,6,8,12ல் இருந்தால் மறைவு.

நட்பு வீடு : சிம்மம், கன்னி, ரிஷபம், மிதுனம், துலாம், கும்பம்.

பகை வீடு : மேஷம், விருச்சிகம்.

ஆட்சி பெற்ற இடம் : தனுசு, மீனம்.

நீசம் பெற்ற இடம் : மகரம்.

உச்சம் பெற்ற இடம் : கடகம்.

மூலதிரி கோணம் : தனுசு.

உரிய உப கிரகம் : எமகண்டன்.

உரிய காரகத்துவம் : புத்திர காரகன்.

புத்திரர், பிரம்மா, ஞானம், யோகாப்பியாசம், அச்சாரியத்துவம், அட்டமா சித்திகள், அரச சேவை, இராச சன்மானம், சொர்ணம், தேன், கடலை, புத்தியுக்தி, இவைகளுக்கு எல்லாம் வியாழன் தான் காரகன்.

தியான சுலோகம் (தமிழ்)..

"குணமிகு வியாழக் குரு பகவானே
மணமுள வாழ்வு மகிழ்வுடன் அருள்வாய்
ப்ருகஸ்பதி வியாழப் பாகுரு நேசா
க்ரகதோஷம் இன்றிக் கடாக்ஷித்தருள்வாய் போற்றி"

தியான சுலோகம் (சமஸ்கிருதம்)..

"தேவாநாஞ்ச ரிஷீணாஞ்ச
குரும் காஞ்சன ஸநிபம்|
பக்தி பூதம் த்ரிலோகேஸம்
தம் நமாமி ப்ருஹஸ்பதிம்||"

வியாழன் காயத்ரி..

"ஓம் வருஷபத்வஜாய வித்மஹே க்ருணி ஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ குரு: ப்ரசோதயாத்||"